• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Охорона праці


ОХОРОНА ПРАЦІ В ШКОЛІ

Робота з охорони праці та техніки безпеки в школі проводиться на основі Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Поло­ження про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в устано­вах і закладах освіти, затвердженого наказом Мі­ністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563, наказу Державного комітету України з на­гляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з під­вищеною небезпекою», наказу Міністерства осві­ти і науки України від 31.08.2001 р. № 616 «Про затвердження Положення про порядок розсліду­вання нещасних випадків, що сталися під час на­вчально-виховного процесу в навчальних закла­дах» у школі розроблено та впрова­джено систему роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
У школі діють комісії з охорони праці та пожежної безпеки, наказами призначені відповідальні, які організовують роботу і контролюють стан техніки безпеки. Для створення безпечних умов навчання з фізики, інформатики, хімії , біології, фізичної культури призначені відповідальні вчителі, які ведуть журнали з техніки безпеки.
На кожному поверсі є план – схема евакуації на випадок надзвичайних ситуацій. Один раз на два роки проводиться перевірка стану захисного заземлення та ізоляції електромережі. Ведуться необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з учителями, технічними робітниками та учнями.
Інструкції з охорони праці й безпеки життєдіяльності та посадові обов’язки працівників складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці та Програмою розробки посадових інструкцій. Ці документи розроблюються один раз на п’ять років та затверджуються наказом по школі.
Споруди школи систематично обстежуються комісією з числа працівників, про що робляться відповідні записи в «Технічному журналі з експлуатації будівлі».
У річному плані роботи школи та плані виховної роботи передбачено заходи щодо охорони праці з педагогічними працівниками, технічним персоналом, учнями

Закон України "Про охорону праці"

Положення про комисію з питань охорони праці

Перелік документів з охорони праці

Кiлькiсть переглядiв: 350

Коментарi